اعضای تیم هسته‌ای از جمله بعیدی نژاد که اکنون سفیر ایران در لندن است نیز معرفی دری اصفهانی از سوی خود را تکذیب کرده بود.نهاوندیان که در دوره فعالیت دری اصفهانی در تیم مذاکره کننده رییس دفتر رییس جمهور بود در جوابیه ارسالی خود به روزنامه کیهان، معرفی دری اصفهانی به تیم مذاکره کننده را بی‌پایه و نادرست توصیف می‌کند. این تکذیبیه در حالی صورت گرفته که خود دری اصفهانی در مصاحبه‌ای که از وی در روزنامه دنیای اقتصاد-17مرداد 94- منتشر شده، در پاسخ به این سؤال که چگونه وارد تیم مذاکره‌کننده در پرونده هسته‌ای شدید گفته بود:«ورود من به مذاکرات دو مقطع دارد.

بار اول در حدود یک سال و اندی پیش کمیته‌ای در نهاد ریاست جمهوری به سرپرستی آقای دکتر نهاوندیان تشکیل شد که هدف آن انتقال تجارب متخصصان مختلف و مشورت به دولت درخصوص این پرونده بود. از من نیز برای حضور در این جلسات دعوت به عمل آمد. متاسفانه در آن مقطع به دلیل سفرهای کاری متعددی که داشتم جلسات کمی را توانستم حاضر شوم. بعد از این جلسات تصمیم بر این شد که علاوه ‌بر کسانی که دارای تخصص و تجربه در زمینه مسائل سیاسی و دیپلماسی هستند، از متخصصان امور بانکی و مالی هم استفاده شود. جناب آقای دکتر سیف هم از من خواستند که در این حوزه به مذاکره‌کنندگان کشورمان کمک شود؛ من هم با کمال میل پذیرفتم». بسیاری از کارشناسان، معرفی دری اصفهانی برای حضور در تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای را یک‌اشتباه راهبردی از سوی نهاوندیان عنوان کرده‌اند.


حالا باید منتظر ماند و دید بانک مرکزی نیز همان راه نهاوندیان را می‌رود یا مسوولیت معرفی دری اصفهانی را به گردن می‌گیرد.