وی با اشاره به نظر فقهی اخیر فقهای شورای نگهبان در خصوص حضور اقلیت ها در شورای شهر بیان کرد: ما از برخی دوستان گلایه داریم. هر کدام از این دوستان که موضع گرفتند و مصاحبه کردند، وقتی من با آنها  تماس گرفتم، در پاسخ می گفتند که ما اطلاع نداشتیم. یعنی جزئیات نظر و مستندات قانونی را برای آنها توضیح دادیم، آقایان می گویند ما از اینها اطلاع نداشتیم.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: این برای ما خیلی عجیب بود در یک فضایی که ما این تعداد رسانه خوب داریم باید دید این حلقه مفقوده در کجا بوده است. این افراد، افراد معمولی هم نیستند. یکی از این افراد که اهل رسانه است و رسانه هم دارد، مطلبی را در این باره نوشت ولی وقتی من  موارد را برای او توضیح دادم می گوید من اینها را نمی دانستم.

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: همه ما مسئولان و رسانه‌ها باید دست به دست هم دهیم تا حلقه مفقوده را پیدا و اصلاح کنیم تا دیگر از این قبیل مشکلات نداشته باشیم.