وی با بیان اینکه طرح مذکور 150 ماده دارد، گفت: مهمترین مواد این طرح به انتخاب مستقیم شهردار توسط مردم یا انتخاب از سوی شوراها و انتقال 21 اداره و سازمان دولتی به شهرداریها مربوط می شود.

عضو کمیسیون شوراها و امورداخلی مجلس با تاکید بر اینکه در این طرح پیشنهاد شده که شهرداران همچون اعضای شورای شهر با رای مستقیم مردم انتخاب شوند، افزود: در صورت تصویب این طرح در مجلس، همزمان با انتخاب شوراهای اسلامی شهر در سراسر کشور، شهرداران هم توسط مردم انتخاب خواهند شد.

ابوترابی اضافه کرد: همچنین بر اساس این طرح 21 سازمان و اداره دولتی همچون اداره برق، آب، گاز، ساخت و ساز مدارس، برخی از اقدامات فرهنگی و خدماتی مثل جمع آوری معتادین متجاهر زیر نظر شهرداریها خواهند بود.

وی گفت: همچنین در این طرح پیشنهاد شده تا بخش مرتبط با ترافیک شهری پلیس راهنمایی و رانندگی هم به شهرداریها منتقل شود که البته این نیازمند کار کارشناسی و هماهنگی با مقام معظم رهبری است.

نماینده نجف آباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت روحانی قرار بود لایحه جامع مدیریت شهری را تقدیم مجلس کند و حتی آقای روحانی وعده داد که این لایحه در دولت تنظیم و ارسال شود اما خبری نشد.

ابوترابی گفت: بعد از چند ماه انتظار، کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس نامه ای به وزارت کشور نوشت و خواستار ارسال لایحه مذکور شد اما باز لایحه ای به مجلس ارسال نشد که در نهایت اینجانب و برخی از نمایندگان طرح مذکور را تهیه و تقدیم مجلس کردیم.

وی افزود: یکی از دلایل ندادن لایحه از سوی دولت این بود که دولتی ها با مدیریت جامع شهری مخالف هستند چرا که بر اساس آن برخی از امتیازات آنها از جمله ماموریت های خارج از کشور، حذف خواهد شد.

عضو کمیسیون شوراها و سیاست داخلی مجلس تصریح کرد: ما برای این طرح وضعیت 18 کشور پیشرفته دنیا را بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که همه این کشورها دارای مدیریت جامع شهری هستند و یک شهردار قوی دارند که اختیارات متناسب هم به وی داده شده است.

ابوترابی گفت: بر اساس طرح مذکور امور حاکمیتی در دست وزارتخانه ها باقی می ماند و وزارتخانه ها حفظ می شوند اما امور غیر حاکمیتی به شهرداریها منتقل خواهد شد.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس اظهار امیدواری کرد تا در روزهای آینده بررسی جزئیات طرح مذکور در کمیسیون به اتمام برسد و برای تصویب نهایی در صحن مجلس مطرح شود. /الف