وی همچنین درباره تعیین تکلیف نفتکش غرق شده در آب‌های شانگهای گفت: طبق کنواسیون های بین المللی شرکت نفتکش به عنوان ذی نفع اصلی و همچنین کشور چین به عنوان  کشوری که سانحه در آب های متعلق به آن رخ داده باید در خصوص اینکه کشتی چگونه از آب خارج شود به تفاهم برسند و هزینه جابه جایی کشتی را بیمه‌ها می پردازند.

معاون سازمان بنادر و دریانوردی همچنین درباره پرداخت خسارت آلودگی‌های محیط زیستی از سوی بیمه‌ها گفت: آلودگی آنچنان که در رسانه‌ها گفته شد، نبود.  

حق شناس درباره آخرین یافته‌های ربات‌ها از کشتی نفتکش اظهار داشت: یافته‌ها و اطلاعات ربات بیشتر درباره این بوده که کشتی چگونه بر کف دریا نشسته است و در حال حاضر هم  اطلاعات جدیدی دیگری از ربات‌ها به دست نیامده است.

وی تاکید کرد: در چارچوب قوانین بین المللی کمیته بررسی علل سوانح تمام اطلاعات را در دست دارد و اطلاعات جعبه سیاه  برای کشف علت سانحه در حال بررسی است.

معاون سازمان بنادر درباره نتیجه مصاحبه با خدمه کشتی کریستال گفت: نتیجه مصاحبه خدمه قابل انتشار نیست چراکه اسناد محرمانه است.

وی با تاکید بر اینکه امکان دستکاری اطلاعات به هیچ عنوان وجود ندارد، ادامه داد: جعبه سیاه کریستال و جعبه سیاه سانچی هر دو پلمپ شده بودند و با حضور تمام ذی نفعان و نمایندگان کشورها باز و کپی شد و هیچ یک از جعبه های سیاه باز شده تحویل داده نشدند.