به گزارش خزرآنلاین، به همت معاونت اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت به مناسبت اربعین حسینی در پیاده راه فرهنگی ایستگاه مشاوره سلامت و ویزیت رایگان شهروندان بر پا شد.