به گزارش خزرآنلاین، جبار کوچکی نژاد نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار الف با اشاره به اتمام کار تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه ها گفت: گزارش نهایی تحقیق و تفحص تحویل کمیسیون اقتصادی مجلس شده است و باید در دستور کار کمیسیون قرار گیرد.

وی با بیان اینکه سازمان هدفمندی یارانه ها تخلفات و انحرافاتی از قانون داشته، افزود: این سازمان در پرداخت یارانه ها به بخش های مختلف مثلا بخش تولید و بهداشت و درمان تخلفات زیادی داشته است.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه ها با بیان اینکه بیشترین تخلفات مربوط به اجرا نشدن ماده هشت قانون هدفمندی یارانه ها و پرداخت نشده یارانه هاست، تاکید کرد: این سازمان می بایست 10 درصد درآمد حاصل از اجرای این قانون را به بخش بهداشت و درمان اختصاص می داد اما کمتر از پنچ درصد اختصاص داد و به بخش تولید نیز کمتر از 2 درصد یارانه داده است.

کوچکی نٰژاد گفت: بیشترین تخلفات مربوط به شرکت های آب، برق و گاز است.

وی افزود: گزارش تحقیق و تفحص از این سازمان بعد از طرح در کمیسیون اقتصادی، برای قرائت در صحن مجلس به هیئت رئیسه مجلس تحویل می شود.