خطوط هوایی ژاپن با این روش تضمین می کند که مسافران حساس تا حد امکان از کودکان دور شوند. هشدار خطوط هوایی ژاپن در مورد کودکان بین ۸ روز تا دو ساله اعمال می شود. کابوس بودن در یک پرواز طولانی با یک کودک که دائماً گریه می کند، موضوع فراتر از سطح تحمل بسیاری از افراد است. شرکت هواپیمایی ژاپن ایرلاینز راه حل رزرو آنلاین را برای این گروه از افراد فعال کرده است تا درگیر مشکل مذکور نشوند.

اگر مسافران با کودکان بین هشت روز تا دو سال همزمان در یک پرواز باشند، یک آیکون کودک در برنامه هواپیما ظاهر می شود  که به مسافرانی که صندلی های خود را انتخاب نکرده اند این امکان را می دهد که دورتر بنشینند. با این حال ، شرکت هواپیمایی مایل به تاکید بر این نکته است که ویژگی جدید تضمین نمی کند که مسافران کلا صدای بی تابی نوزادان را نشنوند.

همچنین گفته می شود اگر مسافران پروازهای خود را از طریق شخص ثالث رزرو کنند یا بخشی از یک گروه تور باشند یا در صورت تغییر پرواز خود رد آخرین لحظات، این نماد ظاهر نمی شود./انتخاب