اخبار ویژه
آخرین خبرها
عکس و فیلم
صاحب امتیاز: محسن خاکزاد شاهاندشتی
مدیرمسئول: حسین خاکزاد شاهاندشتی
آدرس دفتر پایگاه خبری: رشت - فلکه صابرین - نبش خ 93 - مجتمع تجاری گلسار
کدپستی: 4164984353
تلفن تماس: 01333129463
info@khazaronline.com:پست الکترونیک