آبیاری و مرتب سازی فضای سبز شهری توسط شهرداری سیاهکل
آبیاری و مرتب سازی فضای سبز شهری توسط شهرداری سیاهکل
خزر: آبیاری فضای سبز و مرتب سازی آن همه روزه توسط نیروهای شهرداری سیاهکل انجام میگیرد .
۰/۵ (۰ نظر)