آخرین تلاش های مذبوحانه علیه شهردار رشت!
آخرین تلاش های مذبوحانه علیه شهردار رشت!
خزر: بعید است که کسی نداند پشت انتشار این شایعات مضحک چه فردی قرار دارد! به نظر می رسد آن هایی که روزگاری در شهرداری حکومت می کردند و بستگان خود را بر سر مناصب مهم و پربودجه می گماردند، این روزها به چنان فلاکتی افتاده اند که شایعه پراکنی آخرین تیر باقیمانده در ترکش شان شده است. 

به گزارش خزرآنلاین، چند روزی است که شایعاتی با هدف تخریب شهردار رشت در بین کارگران و رانندگان شهرداری منتشر می شود. شایعاتی همچون اخراج قریب الوقوع کارگران شهرداری رشت که انتشار آن ها در آستانه انتخابات شورای شهر، بعضا منجر به برهم خوردن مقطعی نظم امور در شهرداری و معطل ماندن امور مراجعان هم شده است. 

پیش تر، رواج شایعه پایین بودن مبلغ قرارداد رانندگان استیجاری شهرداری در سال ۱۴۰۰ که اعتراض جمعی از این رانندگان را در پی داشت و حالا هم شایعه اخراج ۲۲ نفر از کارگران شهرداری رشت که به طرز وسیعی منتشر شده و البته با تکذیب روابط عمومی شهرداری روبرو گردید، را می توان آخرین نمونه ها از این موضوع دانست. 

بعید است که کسی نداند پشت انتشار این شایعات مضحک چه فردی قرار دارد! به نظر می رسد آن هایی که روزگاری در شهرداری حکومت می کردند و بستگان خود را بر سر مناصب مهم و پربودجه می گماردند، این روزها به چنان فلاکتی افتاده اند که شایعه پراکنی آخرین تیر باقیمانده در ترکش شان شده است. 

البته همین شایعه پراکنی ها و دست و پا زدن های دقیقه نودی، به خوبی نشان می دهد که شهردار رشت در برخورد با اژدهای هفت سر فساد موفق عمل کرده است. حتی انتشار اخباری مبنی بر احتمال استیضاح احمدی آن هم در روزهایی که برخی اعضای شورا با چالش ردصلاحیت خود دست به گریبان اند، را هم باید در همین راستا ارزیابی کرد. اگرچه بالاگرفتن شمشیر داموکلس استیضاح هم نتوانسته تغییری در وضعیت موجود ایجاد کند که اگر وضعیت تغییر می کرد، جیغ بنفش شایعه پراکنان این چنین گوش ها را نمی آزرد.

بیشتر بخوانید:
۲ شرور سرشناس رشت در دام پلیس / شرارت، نزاع دسته جمعی و تیراندازی