آغاز پاکسازی سنبل آبی از رودخانه چمخاله با نظارت شهردار و اعضای شورا
آغاز پاکسازی سنبل آبی از رودخانه چمخاله با نظارت شهردار و اعضای شورا

بیشتر بخوانید:رهاسازی ۲۵۰ هرار قطعه بچه ماهی در رودخانه چمخاله

بیشتر بخوانید:
شهر تاریخی ماسوله سفید پوش شد