آغاز پاکسازی سنبل آبی از رودخانه چمخاله با نظارت شهردار و اعضای شورا
آغاز پاکسازی سنبل آبی از رودخانه چمخاله با نظارت شهردار و اعضای شورا

بیشتر بخوانید:بازسازی ذخائر دریای خزر با رهاسازی بچه ماهیان سفید

بیشتر بخوانید:
آغاز سال تحصیلی مدارس گیلان با حضور استاندار