آقایان نهادهای نظارتی؛ بسم الله!
آقایان نهادهای نظارتی؛ بسم الله!
خزر: با این احتساب جمع کل کمک های نقدی و غیرنقدی شهرداری رشت به تیم فوتبال داماش گیلان طی سال های 96 تا 99 که همزمان با عضویت اسماعیل حاجی پور در شورای چهارم و پنجم رشت بوده است، به عدد نجومی 40/415/070/000 ریال می رسد.

به گزارش خزرآنلاین، تیم فوتبال داماش تا همین چند وقت پیش تحت مالکیت اسماعیل حاجی پور، عضو شورای شهر رشت بود. شهرداری رشت در زمان عضویت حاجی پور در شورای چهارم و پنجم، مقادیر فراوانی از بودجه بیت المال را تحت عنوان کمک به تیم فوتبال داماش که تحت مالکیت حاجی پور بوده است، هزینه کرده است.

همچنین با توجه به اینکه تعدای از واحدهای مجتمع اقامتی کوشیار گیلانی و زمین چمن چمران هم در اختیار تیم داماش قرار گرفته است، هزینه های اسکان در هتل کوشیار گیلانی و تمرین در زمین چمران را هم باید به حساب کمک های شهرداری رشت به تیم فوتبال متعلق به این عضو شورا محسوب کرد. 

کمک های نقدی و غیر نقدی

۱- سال ۹۹: مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال نقد

۲- سال ۹۸ : مبلغ ۴/۶۱۵/۰۲۰/۰۰۰ ریال نقد

۳- سال ۹۷ : مبلغ ۳/۸۴۶/۵۰۰/۰۰۰ ریال نقد

۴- سال ۹۶ : مبلغ ۷/۱۰۳/۷۰۰/۰۰۰ ریال نقد و مبلغ ۵/۸۸۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال غیر نقد

جمع کل: ۳۱/۴۵۲/۲۲۰/۰۰۰ ریال

هزینه اقامت واحد های مجتمع کوشیار گیلانی

۱- سال ۱۳۹۶ ۲/۱۳۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال

۲-سال ۱۳۹۷ ۲/۶۲۷/۹۰۰/۰۰۰ ریال

۳- سال ۱۳۹۸ ۳/۷۷۱/۴۵۰/۰۰۰ ریال

جمع کل: ۸/۵۳۶/۸۵۰/۰۰۰ ریال

هزینه تمرین در زمین چمن چمران

سال ۱۳۹۶ : ۵۳ جلسه در ساعات پیک هر جلسه ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال جمع :۱۵۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال

سال ۱۳۹۷: ۵۵ جلسه در ساعات پیک هر جلسه ۳/۴۸۰/۰۰۰ ریال جمع :۱۹۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال

سال ۱۳۹۸: ۲۰ جلسه در ساعات پیک هر جلسه ۳/۸۰۰/۰۰۰ ریال جمع :۷۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال

جمع کل: ۴۲۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال

 

بیشتر بخوانید:
مسیر سواحل و تفرجگاه های رشت مسدود می شود/ برخورد با هنجارشکنان در تفرجگاه ها

با این احتساب جمع کل کمک های نقدی و غیرنقدی شهرداری رشت به تیم فوتبال داماش گیلان طی سال های ۹۶ تا ۹۹ که همزمان با عضویت اسماعیل حاجی پور در شورای چهارم و پنجم رشت بوده است، به عدد نجومی ۴۰/۴۱۵/۰۷۰/۰۰۰ ریال می رسد. یعنی تیم فوتبال داماش در طی این سال ها بیشتر از ۴ میلیارد تومان تنها از بیت المال شهرداری رشت ارتزاق کرده است. 

در همین راستا، تحریریه خزرآنلاین طی نامه ای به سازمان برنامه و بودجه کل کشور میزان کمک های نقدی و غیرنقدی پرداختی تحت عنوان کمک به داماش را از این سازمان خواستار شد. در پاسخ به این نامه آمده است: 

با سلام واحترام، به استحضار می رساند تیم های فوتبال در لیگ شامل ورزش حرفه ای بوده و براساس تبصره ۲ ماده ۹۴ قانون برنامه پنج ساله ششم پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل و به هر نحوه به ورزش حرفه ای ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. همچنین در ابلاغیه اعتبارات وزارت ورزش و جوانان و موافقت نامه های متبادله هیچ گونه مجوزی برای هزینه کرد مزبور نه تنها برای باشگاه داماش بلکه برای تمامی باشگاههای حرفه ای داده نشده است. با احترام مجدد

با این اوصاف به نظر می رسد سازمان برنامه و بودجه کل کشور هم مطابق نظر بسیاری از حقوقدانان، کمک به تیم فوتبال داماش توسط شهرداری رشت را در سال های اخیر کمک به ورزش حرفه ای محسوب نموده و آن را مغایر با تبصره ۲ ماده ۹۴ قانون برنامه پنج ساله ششم و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی تلقی می داند. 

حالا باید منتظر ماند و دید آیا پرداخت بیش از ۴ میلیارد تومان از بودجه بیت المال به تیم فوتبال متعلق به عضو شورای شهر رشت، از نظر نهادهای نظارتی اقدامی مغایر با قانون محسوب شده و مورد پیگیری آنان قرار خواهد گرفت؟