آماده باش و رژه خودرویی ستاد مدیریت بحران شهرداری چاف و چمخاله
آماده باش و رژه خودرویی ستاد مدیریت بحران شهرداری چاف و چمخاله
خزر: آماده باش و رژه خودرویی ستاد مدیریت بحران شهرداری چاف و چمخاله برای مقابله با بحران برف احتمالی

 

بیشتر بخوانید:
پیام تبریک شهردار چاف وچمخاله به مناسبت روز پزشک