اجتماع حامیان آیت الله رئیسی در پیاده راه فرهنگی شهرداری رشت
اجتماع حامیان آیت الله رئیسی در پیاده راه فرهنگی شهرداری رشت
خزر: اجتماع بزرگ حامیان آیت الله رئیسی در پیاده راه فرهنگی شهرداری رشت برگزار شد.

بیشتر بخوانید:
ویژه برنامه عملیات پاکسازی محله دیانتی با مشارکت سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت