اجرای پروژه روشنایی معابر بلوار دادگستری
اجرای پروژه روشنایی معابر بلوار دادگستری
خزر: اجرای پروژه روشنایی معابر بلوار دادگستری در راستای عزم جدی مدیریت شهری در حذف نقاط تاریك شهری و ایجاد فضای شایسته جهت تردد شهروندان رودسر .