خزر: پروژه توسعه و اصلاح روشنایی معابر رودسر از اهداف اصلی مدیریت شهری و در راستای زیبا سازی منظر شهری ، حذف حداکثری نقاط تاریک به منظور ایمن سازی تردد و بهره گیری از لامپها با تکنولوژی روز و کاهش مصرف برق معابر می باشد که این پروژه با جدیت ادامه خواهد یافت.