احداث بلوار خیابان کاسپین
احداث بلوار خیابان کاسپین

بیشتر بخوانید:علی شفیعی سرپرست شهرداری لنگرود شد

بیشتر بخوانید:
سرپرست شهرداری رشت در جلسه ستاد ساماندهی رودخانه های رشت مطرح کرد: ضرورت تخصیص اعتبارات ملی برای ساماندهی رودخانه های رشت