اقدامات پیشگیرانه از تصرفات عدوانی اراضی استملاکی آب منطقه ای گیلان
اقدامات پیشگیرانه از تصرفات عدوانی اراضی استملاکی آب منطقه ای گیلان
خزر: سرپرست منابع آب شهرستانهای فومن و شفت از نصب بنر اطلاع رسانی در حاشیه اراضی خریداری شده آب منطقه ای گیلان به عنوان اراضی استملاکی دولت در این دو شهرستان خبر داد.

به گزارش خزرآنلاین، در این اطلاعیه که در اراضی استملاکی شرکت آب منطقه گیلان در حاشیه کانال های آبیاری نصب گردیده،  آمده است؛

 کشاورز محترم؛ این اراضی جزء محدوده زمین های خریداری شده آب منطقه ای گیلان می باشد ،در صورت نیاز جهت  اجاره به امور منابع شهرستانهای فومن و شفت  واقع در شهرستان فومن، خیابان آیت الله کاشانی مراجعه کنید .در غیر این صورت مشمول قوانین مربوط به تصرف عدوانی در اراضی بیت المال خواهید شد.

 محمد صادق رجبی هدف از نصب این بنرها را اطلاع رسانی به منظور آگاهی اجتماعی جهت جلوگیری از خرید و فروش اراضی دولتی و اقدامات پیشگیرانه از تصرفات عدوانی این اراضی عنوان نمود.