ارز ترجیحی برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی حذف نشده است
ارز ترجیحی برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی حذف نشده است
خزر: به گفته هاشمی حذف ارز ترجیحی برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی به وزارت بهداشت در بودجه سال ۱۴۰۱ اعلام نشده است.

به گزارش خزرآنلاین، محمد هاشمی  سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت گفت: تا کنون حذف ارز ترجیحی برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی به وزارت بهداشت در بودجه سال ۱۴۰۱ اعلام نشده و کماکان ارز ترجیحی ادامه دارد.

او می گوید که در صورت حذف ارز ترجیحی، مابه التفاوت به جای پرداخت به تامین کننده، عملا به مصرف کننده انتقال خواهد یافت. با استفاده از ساز و کار سازمان های بیمه گر، اعتبار ریالی به این سازمان ها پرداخت خواهد شد، به نحوی که با کاهش فرانشیز پرداختی بیماران تغییری در پرداخت بیماران نسبت به سال ۱۴۰۰ ایجاد نشود.