ارشاد گیلان هدیه روز خبرنگار را در محل دیگری هزینه کرده است؟!
ارشاد گیلان هدیه روز خبرنگار را در محل دیگری هزینه کرده است؟!
خزر: خوشبختانه بین کیوان محمدی و فیروز فاضلی رابطه دوستانه بسیار خوبی برقرار است و این دو رفیق شفیق می توانند به راحتی پیگیر این مشکل باشند تا مشخص شود در این میان چه عاملی پرداخت هدیه ناچیز روز خبرنگار را به تاخیر انداخته است!

در حالی که قریب به ۲ ماه از روز خبرنگار می گذرد، هنوز خبری از پرداخت هدیه روز خبرنگار توسط اداره کل ارشاد گیلان نیست.

به گزارش خزرآنلاین، دو هفته پیش بود که حسین ابراهیمیان، معاون امور مطبوعاتی و رسانه اداره‌ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان در واکنش به اعتراض برخی رسانه ها مبنی بر عدم پرداخت هدیه روز خبرنگار، مدعی شد که این هدیه به زودی به حساب خبرنگاران واریز می شود. 

وی با بیان اینکه به روال سال‌های قبل برای تخصیص هدیه روز خبرنگار، طی نامه شماره ۳۷۵۰/۹۹/۹ مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۹ با سازمان مدیریت و برنامه ریزی مکاتبه و پیگیری‌های لازم نیز توسط این اداره‌کل و خانه مطبوعات استان انجام شده، دریافت لیست از رسانه‌های استان را گواهی بر اتخاذ تصمیم جدی برای اختصاص این هدیه دانست! 

با این حال هنوز خبری از واریز هدیه روز خبرنگار نیست. در همین راستا، شنیده ها حکایت از آن دارد که تامین بودجه لازم توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان صورت گرفته اما ارشاد گیلان این بودجه را در محل دیگری هزینه کرده است. از سوی دیگر هم گفته می شود اگرچه سازمان مدیریت و برنامه ریزی حواله مورد نظر را برای واریز وجه صادر کرده اما عملا هنوز پولی به حساب ارشاد یا خانه مطبوعات جهت پرداخت به خبرنگاران، واریز نگردیده است. 

بالاخره در این میان دو حالت را می توان متصور بود: یا این بودجه توسط ارشاد گیلان در محل دیگری هزینه شده که مدیرکل ارشاد گیلان می بایست پاسخگو باشد و یا بودجه مورد نظر توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی واریز نگردیده که کیوان محمدی پاسخگوی تاخیر به وجود آمده باشد.

خوشبختانه بین کیوان محمدی و فیروز فاضلی رابطه دوستانه بسیار خوبی برقرار است و این دو رفیق شفیق می توانند به راحتی پیگیر این مشکل باشند تا مشخص شود در این میان چه عاملی پرداخت هدیه ناچیز روز خبرنگار را به تاخیر انداخته است!

البته از کم کاری رسانه های استانی در احقاق حق خودشان هم نمی توان به سادگی گذشت. رسانه هایی که نمی توانند حق خود را از مسئولان امر طلب کنند، چگونه می توانند پیگیر احقاق حقوق عامه مردم باشند؟!