سخنی با استاندار گیلان؛ به دلواپسی بنفش ها برای جوانان مومن و انقلابی توجه نکنید!
سخنی با استاندار گیلان؛ به دلواپسی بنفش ها برای جوانان مومن و انقلابی توجه نکنید!
 خزر: البته انتصاب اخیر یک جوان مومن و انقلابی به عنوان مدیرکل فرهنگ و ارشاد گیلان هم ممکن است فشارهای روانی مضاعفی بر بعضی مدیران بنفش وارد کرده باشد وگرنه قطار انتصاب جوانان مومن به راه افتاده و دلواپس بنفش نمی خواهد که اگر این دلواپسی ها واقعی بود، چرا در دولت قبلی که مناصب بین خواهرزاده ها تقسیم می شد، صدای اعتراضی بلند نشد!

به گزارش خزرآنلاین، اگرچه بیشتر از ۱۰۰ روز از آغاز بکار جدید می گذرد اما بخش اعظمی از توان دولت، معطوف به رفع افتضاحاتی شده که از دولت پیشین به جا مانده است.

همین دیروز بود که رییس جمهور در گفتگوی خود با مردم به بدهی عجیب دولت پیشین اشاره کرد و گفت: ماهانه ۱۰ هزار میلیارد تومان از فاکتورهای دولت قبل را پرداخت می‌کنیم!

این نشان از حجم بدهی به جا مانده از دولتی دارد که در روحانی در راس آن، نوبخت در سازمان برنامه و بودجه اش و برخی نمایندگان دلباخته به دولت در بهارستان، جوانگرایی و لزوم توجه به جوانان مومن را تنها در قامت #خواهرزاده هایشان متجلی می دیدند!

حالا هم اما مدیران بنفشی که نمی توانند خود را جدا مانده و جا مانده از صندلی های مدیریتی تصور کنند، استاندار گیلان را به بهانه عدم توجه به جوانان مومن و انقلابی به باد انتقاد گرفته و البته در لوای این انتقاد سطح خواسته شان از استاندار را هم مشخص کرده اند! کرسی ناقابل فرمانداری!

گویا برخی تصور می کنند هنوز دولت روحانی بر مسند امور قرار دارد و هنوز هم می توان به لطف دایی و عمو تصدی غاصبانه بر مناصب مدیریتی را مدیریت کرد! جالب آنکه برای رسیدن به میزهای مدیریتی، اظهارات آیت الله رئیسی را هم به استاندار گیلان یادآوری می کنند! توگویی این ها از ابتدا از حامیان آیت الله رئیسی بوده و به اکراه و اجبار در دولت روحانی، مناصب مدیریتی را در دست گرفتند!

 البته انتصاب اخیر یک جوان مومن و انقلابی به عنوان مدیرکل فرهنگ و ارشاد گیلان هم ممکن است فشارهای روانی مضاعفی بر بعضی مدیران بنفش وارد کرده باشد وگرنه قطار انتصاب جوانان مومن به راه افتاده و دلواپس بنفش نمی خواهد که اگر این دلواپسی ها واقعی بود، چرا در دولت قبلی که مناصب بین خواهرزاده ها تقسیم می شد، صدای اعتراضی بلند نشد!

 در پایان از استاندار گیلان انتظار می رود بی توجه به ناله های مدیران بنفش به جا مانده از دولت پیشین و با توجه به رضایت جوانان انقلابی و اصولگرا از انتصاب یک جوان انقلابی به عنوان مدیرکل ارشاد گیلان، بر ادامه این روند پایفشاری نماید.