اسدالله عباسی؛ استانداری که مخالفانش هم او را در شان وزارت می بینند!
اسدالله عباسی؛ استانداری که مخالفانش هم او را در شان وزارت می بینند!
خزر: تنها چند ساعت از استعفای وزیر کار نگذشته بود که برخی رسانه های استانی، خبر از احتمال طرح نام استاندار گیلان برای تصدی بر کرسی وزارت کار دادند!

به گزارش خزرآنلاین، این رسانه ها که بعضا سابقه طرح انتقادات تند از مواضع استاندار را هم دارند، مدعی شدند اسدالله عباسی از یک سو به علت داشتن سابقه تصدی بر وزارت کار و از سوی دیگر به دلیل حمایت هایش از رییس جمهور، یکی از گزینه های پرشانس برای تصدی بر وزارت کار خواهد بود.

 فارغ از اینکه این ادعا تا چه اندازه مقرون به واقعیت بوده و عباسی چقدر شانس تصدی بر کرسی وزارت خانه را دارد، نکته قابل تامل شانیتی است که حتی رسانه های مخالف استاندار هم برای او قائل بوده و او را در حد و اندازه تصدی بر کرسی وزارت کار میبینند.

 اگرچه در برخی تحلیل های ارائه شده، سعی گردیده تا با بزرگنمایی انتقادات از عملکرد استاندار و طرح ادعاهای نه چندان پذیرفته شده ای همچون نارضایتی نخبگان از عملکرد او، چنین وانمود شود که عباسی در راه رسیدن به کرسی وزارتخانه با چالش هایی مواجه است اما حتی این موضوع هم نمی تواند جانِ مطلب که همان اعتراف بر چهره فرا استانی استاندار گیلان بوده، را به حاشیه ببرد.

 بخواهیم یا نخواهیم، باید پذیرفت کارنامه عباسی در مقایسه با بسیاری از استانداران فعلی، به مراتب قوی تر بوده و همین موضوع او را در شرایط فعلی دولت سیزدهم به گزینه ای بالقوه برای تصدی بر کرسی وزارت تبدیل کرده است. اتفاقی که اگر رخ دهد، نه تنها ارتقایی برای استاندار گیلان خواهد بود، بلکه شاید نتیجه ای دلخواه برای آنانی باشد که بنا به دلایلی، فقط و فقط خواهان نبود عباسی بر کرسی استانداری هستند!