افتتاحیه طرح سالمسازی دریای رودسر با حضور مدیران استانی و شهرستانی در ساحل زیبای رودسر
افتتاحیه طرح سالمسازی دریای رودسر با حضور مدیران استانی و شهرستانی در ساحل زیبای رودسر
خزر: افتتاحیه طرح سالمسازی دریای رودسر با حضور مدیران استانی و شهرستانی در ساحل زیبای رودسر برگزار شد.

۰/۵ (۰ نظر)