جهاد دانشگاهی الگویی برتر از پژوهش و مانع‌زدایی در مسیر پیشرفت است
جهاد دانشگاهی الگویی برتر از پژوهش و مانع‌زدایی در مسیر پیشرفت است
خزر: نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افتخار آفرینی دستاوردهای جهاددانشگاهی در عرصه علمی و آموزش عالی و تربیت نخبگان تحسین برانگیز است، گفت: جهاد دانشگاهی الگویی برتر از پژوهش، فناوری، فرهنگ، آموزش، کارآفرینی و مانع‌زدایی در مسیر پیشرفت است.

به گزارش خزرآنلاین، نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افتخار آفرینی دستاوردهای جهاد دانشگاهی در عرصه علمی و آموزش عالی و تربیت نخبگان تحسین برانگیز است، گفت: جهاد دانشگاهی الگویی برتر از پژوهش، فناوری، فرهنگ، آموزش، کارآفرینی و مانع‌زدایی در مسیر پیشرفت است.

سیدعلی آقازاده در گفت‌وگویی با اشاره به نقش جهاددانشگاهی به عنوان یک مرکز آموزش عالی تخصصی، اظهار کرد: جهاد دانشگاهی الگویی برتر از پژوهش، فناوری، فرهنگ، آموزش، کارآفرینی و مانع‌زدایی در مسیر پیشرفت است.

وی با بیان اینکه افتخار آفرینی دستاوردهای جهاددانشگاهی در عرصه علمی و آموزش عالی و تربیت نخبگان تحسین برانگیز است، گفت: ورود در عرصه‌های مختلف علمی و فناوری نتیجه خودباوری و اعتماد به جوانان و نخبگان دانشگاهی است.

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بستر ایجاد شده توسط  جهاددانشگاهی، برای فعالیت‌های دانش‌بنیان افزود: انتظار می‌رود جهاد دانشگاهی با شناسایی نیازهای روزمره زندگی مردم مشکلات را ریشه‌یابی و طرح‌های کارشناسی ارائه کند. 

وی جهاد دانشگاهی را نهادی انقلابی دانست که به منظور بهبود وضعیت فرهنگی و علمی در دانشگاه‌ها شکل گرفته است، بیان کرد: جهاد دانشگاهی باید به صورت علمی مشکلات و نیازمندی‌ها را احساس کرده و در همه ابعاد با ارائه نظرات کارشناسی و راهکار علمی نقش بسزایی در پیشرفت کشور داشته باشد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جهاد دانشگاهی به عنوان یک نهادی امید آفرین با اتکا به نخبگان جوان دانشگاهی باید در مسیر پویایی و پیشرفت کشور گام‌های بزرگتری بردارد، افزود: تجاری سازی علوم نیز یکی دیگر از ظرفیت‌هایی است که می‌تواند منجر به تحول در اقتصاد و پیشرفت علمی کشور باشد.

آقازاده با اشاره به اهمیت ارتباط دانشگاهی با نمایندگان مجلس برای رفع موانع در راستای خودکفایی و خودباوری نخبگان جهاد دانشگاهی تصریح کرد: این آمادگی وجود دارد تا نمایندگان مجلس مشکلات و خواسته‌های دانشجویان نخبه دانشگاهی را پیگیری کنند تا بر اساس تاکید رهبری معظم مبنی بر مانع زدایی در مسیر پیشرفت، موانع برطرف شود.

آقازاده با تاکید بر لزوم مطالبه گری بر مبنای همان روحیه جهادی، جهاد دانشگاهی خاطرنشان کرد: جهاد دانشگاهی می‌تواند عهده‌دار مطالبه گری موضوعات مختلف به ویژه مسائل فرهنگی در دانشگاه‌ها بوده  و به صورت ویژه مشکلات فرهنگی را پیگیری کند و در سطوح مختلف دانشگاهی به نتیجه برساند.