افتخار «ملک زاده» به اینکه ۳۵۰۰ ایرانی را به موشِ آزمایشگاهی مبدل کرد!
افتخار «ملک زاده» به اینکه ۳۵۰۰ ایرانی را به موشِ آزمایشگاهی مبدل کرد!
خزر: تصویر خبری مربوط به افتخار رضا ملک زاده به اینکه مردم ایران را به موش آزمایشگاهی تبدیل کرده است در ادامه آمده است.

تصویر کاملا گویاست؛ افتخار “ملک زاده” به اینکه ۳۵۰۰ نفر از ایرانی‌ها را به موشِ آزمایشگاهی سازمان بهداشت جهانی مبدل کرد و رتبه نخست دنیا را در این حماقت تاریخی از آنِ دولت تدبیر و امید! نمود.

اثرات چنین کار خطرناکی تا سالها در کشور باقی خواهد ماند و امیدواریم روزی عاملان چنین طرحی پاسخگوی افکار عمومی باشند.

EnS-JTwWMAMIPrd افتخار «ملک زاده» به اینکه ۳۵۰۰ ایرانی را به موشِ آزمایشگاهی مبدل کرد!

بیشتر بخوانید:
مدیرعامل آبفای گیلان در جلسه ویدئوکنفرانسی شورای مدیران: موتور محرکه آبفای گیلان حوزه مشترکین است در استان گیلان 1182 منبع تولید آب داریم