اقدام عجیب و سوال برانگیز در سازمان زیرمجموعه شهرداری!
اقدام عجیب و سوال برانگیز در سازمان زیرمجموعه شهرداری!
خزر: اخیرا اسنادی به تحریریه خزرآنلاین واصل شده که نشان می دهد در یکی از سازمان های زیرمجموعه شهرداری یکی از شهرها، میلیون ها تومان از بودجه بیت المال در قالب خرید خدمت به یک شرکت خصوصی پرداخت شده است.

به گزارش خزرآنلاین، اخیرا اسنادی به تحریریه خزرآنلاین واصل شده که نشان می دهد در یکی از سازمان های زیرمجموعه شهرداری یکی از شهرها، میلیون ها تومان از بودجه بیت المال در قالب خرید خدمت به یک شرکت خصوصی پرداخت شده است.

نکته عجیب اینجاست که بر اساس آگهی های منتشر شده در پورتال روزنامه رسمی، موضوع فعالیت این شرکت خصوصی هیچ ارتباطی با خدمت انجام شده ندارد و مشخص نیست چرا این سازمان زیرمجموعه شهرداری از میان انبوه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت، خرید میلیونی خود را از یک شرکت غیرمرتبط صورت داده است!

در همین راستا و به منظور بررسی ابعاد حقوقی و قضایی این اقدام، ضمن ارسال مستندات موجود به سازمان بازرسی، به زودی اسناد جدیدی از این اقدام به تحریریه خزرآنلاین واصل و منتشر خواهد شد.