انتخاب با دستان بسته!
انتخاب با دستان بسته!
خزر: هر چه که هست بروز انتصابات جدید در شهرداری اجتناب ناپذیر بوده و احمدی می بایست ناچارا برخی کرسی های حساس مدیریتی را در اختیار بعضی از نیروهای رسمی و پیمانی خود قرار دهد. نیروهایی که تا کنون سابقه و تجربه مدیریتی نداشته اند و هرگونه اهمال و ضعف آن ها هم در منظر افکار عمومی به پای شهردار رشت نوشته خواهد شد.

به گزارش خزرآنلاین، در آخرین جلسه شورای شهر رشت بود که رییس شورا از شهردار خواست تا هر چه زودتر نسبت به انتصاب مدیران بر مبنای شایسته سالاری اقدام کند. اگرچه رمضانپور نرگسی هدف خود را از این درخواست، پایان سریعتر انتصابات و آمادگی برای ارائه خدمات به شهروندان در روزهای آتی عنوان کرد اما با نگاهی به محدودیت های شهردار رشت، می توان دریافت که چرا احمدی تا این اندازه در انتصابات خود محتاطانه و دست به عصا حرکت می کند. 

شاید نخستین و مهمترین عاملی که دست شهردار رشت را برای صدور احکام جدید بسته و محدودیت هایی را برای او در راستای تحقق این خواسته شورای شهر رشت به وجود آورده است، تعداد کم مدیران در شهرداری رشت باشد.

این جمله ممکن است در وهله اول عجیب به نظر برسد اما شهرداری رشت علیرغم تعداد بالای کارمندان با کمبود مدیران کارآزموده روبرو است. نگاهی به انتصابات شهرداران مختلف در برهه های زمانی گوناگون هم نشان می دهد تقریبا تمام آن ها با دامنه نه چندان وسیعی از مدیران روبرو بوده اند و ناچاراً پست های پرتعداد مدیریتی از معاونت تا مدیرعاملی سازمان های زیر مجموعه را به همین افراد سپرده اند. 

در مورد شهردار فعلی رشت هم اگرچه در بر همین پاشنه می چرخد اما احمدی با مشکلی به مراتب بیشتر از شهرداران قبلی روبرو است. زمان نه چندان زیادی تا پایان عمر شورای پنجم باقی مانده و شهردار رشت هم منطقاً نمی تواند برای خود عمر مدیریتی فراتر از عمر شورای پنجم متصور باشد. گرچه این، اصلاً بدان معنی نیست که آغاز به کار شورای ششم، حتما با تغییر شهردار روبرو خواهد بود اما در هر حال، احمدی با سال ها سابقه مدیریتی فعلا برای خود دورنمایی فراتر از پایان عمر شورای پنجم متصور نیست و در این مدت کم، عملاً فرصتی برای پرورش مدیران جدید در شهرداری نخواهد داشت.

در چنین فضایی، شهردار رشت ناچار است از مدیران قبلی و آن هایی که سابقه و تجربه فعالیت مدیریتی داشته اند در مناصب مختلف استفاده کند و هرگونه اعتماد به افراد بی تجربه در عرصه مدیریتی، ریسکی نامعقول برای او محسوب می شود.

عامل دیگری که شهردار رشت را با محدودیت های منابع انسانی روبرو کرده است، اصرار وی بر رعایت قانون در انتصابات است. احمدی که سال ها در قامت یک فرماندار مصوبات شوراهای مختلف استان را از نظر گذرانده و آن ها را از منظر انطباق با قانون، مورد بررسی قرار داده، تصمیم ندارد تا ادامه دهنده عملکرد فراقانونی برخی شهرداران گذشته بوده و مناصب مدیریتی را در اختیار نیروهای قراردادی دهد. این به معنای ایجاد محدودیت بیشتر برای او در انتخاب مدیران خواهد بود! اگرچه برخی شهرداران پیشین بعضا توجهی به این مسایل نداشته و حتی مناصب حساس مدیریتی را بنا به سفارش برخی اعضای شورا در اختیار افرادی قرار داده اند که دارای سابقه دست درازی به بیت المال بوده اند. 

هر چه که هست بروز انتصابات جدید در شهرداری اجتناب ناپذیر بوده و احمدی می بایست ناچارا برخی کرسی های حساس مدیریتی را در اختیار بعضی از نیروهای رسمی و پیمانی خود قرار دهد. نیروهایی که تا کنون سابقه و تجربه مدیریتی نداشته اند و هرگونه اهمال و ضعف آن ها هم در منظر افکار عمومی به پای شهردار رشت نوشته خواهد شد.

احمدی ناخواسته میراث دار مشکل و ضعفی شده است که بروز آن ریشه در سال ها خواسته های نابه جای برخی اعضای شورا از شهرداران مختلف دارد. خواسته هایی مبنی بر توجه بیشتر به نیروهای خودی و تبعیض در حق غیرخودی ها!

بیشتر بخوانید:
توجه به مناطق کم‌برخوردار جزو مهم‌ترین رویکردهای شهرداری است