نگاه تشکیلاتی ما دخالت در حوزه انتخاب شهرداران نیست
نگاه تشکیلاتی ما دخالت در حوزه انتخاب شهرداران نیست
خزر: مسعود کاظمی در گفتگو با خبرنگار خزرآنلاین گفت: نگاه تشکیلاتی ما به هیچ عنوان دخالت در حوزه انتخاب شهردار نیست بلکه ما بعد از انتخاب ورود میکنیم.

به گزارش خزرآنلاین، مسعود کاظمی در گفتگو با خبرنگار خزرآنلاین گفت: نگاه تشکیلاتی ما به هیچ عنوان دخالت در حوزه انتخاب شهردار نیست بلکه ما بعد از انتخاب ورود میکنیم.

 وی افزود: هر عزیزی به عنوان شهردار انتخاب شود، ما وظیفه داریم در روند نتیجه گیری جهت رفع بلاتکلیفی مردم، مطابق با قانون اقدام بکنیم.

وی در پایان افزود: مطمئنا نگاه تشکیلاتی ما دخالت در روند انتخاب شهرداردر هیچ یک نیست. نه رضوانشهر و نه در ۵۳ شهر دیگر.

گفتنی است مسعود کاظمی، مدیرکل فعلی دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان و رضا رسولی، شهردار منتخب رضوانشهر، در مقطعی به صورت همزمان عضو شورای شهر رشت بوده اند.