انتصاب مدیران شهرداری رشت بر اساس مدل شایسته سالاری
انتصاب مدیران شهرداری رشت بر اساس مدل شایسته سالاری
خزر: شهردار رشت گفت: تمام تلاش ما این است که بتوانیم مدیران شایسته‌ای را برای شهرداری انتخاب کنیم که در مسیر طراحی شده بتوانند خدمتگذار خوبی برای مردم و شهروندان باشند.

به گزارش خزرآنلاین، سید امیر حسین علوی در خصوص انتصاب مدیران شهرداری رشت بر اساس مدل شایسته سالاری اظهار کرد: در دوره جدید مدیریت شهری بر اساس تعهدی که به شورای اسلامی شهر رشت و مردم داده شد، تمام تلاش و اهتمام تیم مدیریت شهری بر روی اهداف مهمی همچون طرح‌ریزی یک مدیریت علمی-جهادی مبتنی بر منافع عمومی متمرکز شد تا بر اساس آن بتوانیم خدمات شایسته‌ای را به مردم شهر ارائه دهیم.

علوی یکی از آثار ملموس طرح‌ریزی مدیریت علمی-جهادی مبتنی بر منافع عمومی را ریل‌گذاری مناسب در مسیر توسعه و آینده‌نگری برای شهر رشت ذکر کرد و افزود: در سنجش علمی اخیر تمام نیروهایی که در حال حاضر جزء مدیران رده اول شهرداری رشت هستند و کسانی که قرار بر تصدی سمتهای مدیریتی دارند، مورد ارزیابی قرار گرفتند.

شهردار رشت تصریح کرد: تمام تلاش ما این است که بتوانیم مدیران شایسته‌ای را برای شهرداری انتخاب کنیم که در مسیر طراحی شده بتوانند خدمت‌گذار خوبی برای مردم و شهروندان باشند.

علوی از سنجش توان تصمیم‌گیری، رهبری و اثرگذاری معاونین و مدیران در فرآیندهای مختلف مدیریتی خبر داد و اظهار داشت: شهرداری رشت برای نخستین بار در این راستا یک تصمیم‌گیری علمی را به مجموعه شورا و مردم شهرمان ارائه خواهد داد.

وی تصریح کرد: این برنامه ارزشیابی از تاریخ ۲۸ آبان ۱۴۰۰ آغاز و طی مدت دو روز چهل نفر از سرمایه‌های انسانی شهرداری رشت مطابق با مدل شایستگی عمومی و بر اساس استانداردهای ابلاغی ارزیابی شدند.

علوی فرآیند ارزیابی و توسعه شایستگی عمومی مدیران حرفه‌ای را یک کار سنگین و پیچیده خواند و با بیان اینکه این برنامه طی دو روز اجرایی شد، افزود: این ارزیابی‌های علمی توسط تیم غیر بومی، با تخصص و رزومه کامل، دارای گواهی سازمان استخدامی کشور و به دور از هرگونه روابط غیر رسمی داخل استان انجام شد.

شهردار رشت اذعان داشت: هنوز خروجی اجرای این ارزیابی‌های علمی که حتی در سطح معاونین و مدیران انجام شد، مشخص نشده است اما اطمینان داریم که آثار بسیار خوب و سازنده‌ای برای شهرداری به ارمغان خواهد آورد.

علوی با اشاره به پایبندی به کار علمی و نتایج حاصل از آن بیان داشت: برنامه ارزیابی مدیران براساس مدل شایستگیهای عمومی نخستین بار است که در این سطح و به شکل واقعی در کشور اتفاق افتاده است و خوشحالیم که شهرداری در این امر پیشتاز بوده است.

طبق فرآیندی که در همین راستا در شهرداری رشت انجام گرفت، مؤلفه‌هایی نظیر مسئولیت‌پذیری، تصمیم‌گیری و حل مسئله، رهبری نتیجه‌گرا و کار تیمی به عنوان نقاط قوت و همچنین مدیریت منابع و ارتباطات اثربخش به عنوان نقاط قابل بهبود در سطح معاونین، مدیران و کارکنان شرکت کننده شناسایی شد.