اهدا جوایز فرهنگی به شهروندان توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت
اهدا جوایز فرهنگی به شهروندان توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت
خزر: اهدا جوایز فرهنگی به شهروندان در ازای تحویل پسماند خشک به ماشین های مخصوص جمع آوری در محلات توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت صورت گرفت.

بیشتر بخوانید:
3 سؤال کلیدی درباره آینده قیمت دلار: پایین می آید؟ تا کجا؟ و تثبیت می شود؟