اهمیت برنامه ریزی در ثمربخشی مدیریت شهری | توسعه متوازن برای این رشت نامتوازن
اهمیت برنامه ریزی در ثمربخشی مدیریت شهری | توسعه متوازن برای این رشت نامتوازن
خزر: شاید سخن از توسعه متوازن برای این رشت نامتوازن که تفاوت فاحشی میان حواشی و مرکز شهر دیده می شود، دور از انصاف است.

به گزارش خزرآنلاین، مصطفی بلورچی: نظام برنامه ریزی شهر رشت تاحد زیادی به توسعه متوازن گره خورده است، موضوعی آشنا که آنرا از زبان مدیران شهری زیاد شنیده‌ایم، اما توسعه متوازن چیست و چرا برخی از مسئولان سنگ آنرا به سینه می زنند؟

شاید سخن از توسعه متوازن برای این رشت نامتوازن که تفاوت فاحشی میان حواشی و مرکز شهر دیده می شود، دور از انصاف است.

امید است سخنان شهردار جدید رشت که دغدغه هایی از جنس بی برنامه گی و سومدیریت در آن بارز بوده جامه عمل بپوشد چراکه اولین گام تحقق توسعه و همگام با آن, توازن در توسعه تنها با داشتن برنامه ای مدون و هدفمند ممکن است.

 

سخن از توسعه متوازن با رشد پراکنده، خودرو و بدون هیچ فرایند برنامه ریزانه ای در نقاط مختلف شهر هم‌خوانی دارد؟ و چرا برخی از مسئولان سنگش را به سینه می زنند با وجود اینکه عدالت فضایی و خدماتی آن گونه که باید، نه به چشم می اید و نه لمس میشود!

مقصر کیست؟ و چاره چیست؟ همان پرسش های تکراری و بی پاسخ، اما اگر بدانیم که مفهوم توسعه متوازن در عدالت فضایی تنیده شده و بازهم از تناسب توسعه بدون برنامه و چشم اندازی قابل تحقق سخن به میان آوریم!

رشت را باید بزرگشهری رها شده، بدون برنامه و چشم انداز و مسیر توسعه با استعدادها و ایده های درخشان اما پنهان و ناپیدا دانست. شهری از جوانان تحصیلکرده و با استعداد و خلاق و نخبه‌اش تهران، دیگر کلانشهرهای ایران و حتی شهرهای توسعه جای جای جهان بهره مندند اما انانکه بی بهره اند رشت و رشتوندانند.

آیا باز هم می‌توان از توسعه متوازن سخن به میان آورد؟ آنهم در رشت نامتوازن که تفاوت فاحشی میان حواشی و مرکز شهرش دیده می شود و اما کمتر گفته شده و کمتر به آن فکر می‌شود.

بیشتر بخوانید:
پنج عضو شورای شهر رشت در کمیسیون ماده صد معرفی شدند