اکبرزاده در مسیر راه و شهرسازی گیلان/ قاسمیان به دفتر فنی استانداری گیلان می رود؟
اکبرزاده در مسیر راه و شهرسازی گیلان/ قاسمیان به دفتر فنی استانداری گیلان می رود؟

به گزارش خزرآنلاین، شنیده ها حکایت از تغییر مدیرکل راه و شهرسازی گیلان در آینده ای نزدیک دارد. در همین راستا از محمد اکبرزاده، مدیرکل سابق بنیاد مسکن گیلان به عنوان گزینه محتمل تصدی بر اداره کل راه و شهرسازی نام برده می شود.  همچنین از عبدالرضا قاسمیان لنگرودی، رییس سابق نظام مهندسی گیلان هم […]

به گزارش خزرآنلاین، شنیده ها حکایت از تغییر مدیرکل راه و شهرسازی گیلان در آینده ای نزدیک دارد. در همین راستا از محمد اکبرزاده، مدیرکل سابق بنیاد مسکن گیلان به عنوان گزینه محتمل تصدی بر اداره کل راه و شهرسازی نام برده می شود. 

همچنین از عبدالرضا قاسمیان لنگرودی، رییس سابق نظام مهندسی گیلان هم به عنوان گزینه محتمل تصدی بر مدیرکلی دفتر فنی استانداری گیلان نام برده می شود.