بازداشت یکی از مدیران کل سابق استان
بازداشت یکی از مدیران کل سابق استان
خزر: شنیده ها حکایت از بازداشت یکی از مدیران کل سابق استان دارد. گویا پس از دستگیری معاون مالی و اعترافات این فرد، مدیر کل سابق هم امروز بازداشت شده است.

به گزارش خزرآنلاین، شنیده ها حکایت از بازداشت یکی از مدیران کل سابق استان دارد. گویا پس از دستگیری معاون مالی و اعترافات این فرد، مدیر کل سابق هم امروز بازداشت شده است.

عمده اتهامات این فرد، تضییع حقوق بیت المال و تحصیل مال نامشروع است.