بازدید شهردار از روند لایه روبی و پاکسازی سنبل آبی از رودخانه چمخاله
بازدید شهردار از روند لایه روبی و پاکسازی سنبل آبی از رودخانه چمخاله

بیشتر بخوانید:مراسم خاکسپاری مرحوم علی انصاریان

بیشتر بخوانید:
استفاده از روشهای ساده مدیریت مصرف در زمان پیک ، موجب بهره مندی همه از نعمت برق در روزهای گرم تابستان خواهد شد