بازدید شهردار و اعضای شورای شهر از روند نصب المان چاف
بازدید شهردار و اعضای شورای شهر از روند نصب المان چاف
خزرآنلاین: نصب المان چاف

WhatsApp-Image-2021-01-30-at-13.19.53 بازدید شهردار و اعضای شورای شهر از روند نصب المان چاف WhatsApp-Image-2021-01-30-at-13.19.54-1 بازدید شهردار و اعضای شورای شهر از روند نصب المان چاف WhatsApp-Image-2021-01-30-at-13.19.54 بازدید شهردار و اعضای شورای شهر از روند نصب المان چاف WhatsApp-Image-2021-01-30-at-13.19.55-1 بازدید شهردار و اعضای شورای شهر از روند نصب المان چاف WhatsApp-Image-2021-01-30-at-13.19.55 بازدید شهردار و اعضای شورای شهر از روند نصب المان چاف WhatsApp-Image-2021-01-30-at-13.19.56-1 بازدید شهردار و اعضای شورای شهر از روند نصب المان چاف WhatsApp-Image-2021-01-30-at-13.19.56 بازدید شهردار و اعضای شورای شهر از روند نصب المان چاف WhatsApp-Image-2021-01-30-at-13.19.57-1 بازدید شهردار و اعضای شورای شهر از روند نصب المان چاف WhatsApp-Image-2021-01-30-at-13.19.57-2 بازدید شهردار و اعضای شورای شهر از روند نصب المان چاف WhatsApp-Image-2021-01-30-at-13.19.57 بازدید شهردار و اعضای شورای شهر از روند نصب المان چاف WhatsApp-Image-2021-01-30-at-13.19.58 بازدید شهردار و اعضای شورای شهر از روند نصب المان چاف

بیشتر بخوانید:
ماجرای درگیری شدید در فوتبال تهران + فیلم