بازدید شهردار و اعضای شورای شهر از روند نصب المان چاف
بازدید شهردار و اعضای شورای شهر از روند نصب المان چاف
خزرآنلاین: نصب المان چاف

بیشتر بخوانید:
ادامه روند آماده سازی و سیاه پوش کردن سطح شهر چاف و چمخاله به مناسبت در پیش بودن ماه محرم