بازدید شهردار چاف و چمخاله از روند جمع آوری سنبل آبی
بازدید شهردار چاف و چمخاله از روند جمع آوری سنبل آبی
خزر: کمیل لاهوتی شهردار چاف و چمخاله و اعضای شورای شهر امروز از روند انجام کار جمع آوری سنبل آبی بازدید کردند. شهرداری طی چند سال گذشته برای جمع آوری این گیاه مهاجم و با امکانات موجود پای کار بوده است. با توجه به اینکه مبارزه با این گیاه مهاجم طیق گفته کارشناسان، سال ها طول میکشد انتظار می رود دستگاه های ذی ربط نیز برای حذف این گیاه مهاجم پای کار بیایند تا رودخانه و محیط زیست امن شود.
بیشتر بخوانید:
تعقیب کیفری مدیران وقت شهرداری رشت | استفاده مجدد از نرده های جمع آوری شده خیابان امام