بازدید فرماندار رشت از اماکن تاریخی شهر رشت در راستای احیا و مرمت این اماکن
بازدید فرماندار رشت از اماکن تاریخی شهر رشت در راستای احیا و مرمت این اماکن