بازدید مدیریت شهری چاف و چمخاله از پره های صیادی
بازدید مدیریت شهری چاف و چمخاله از پره های صیادی
خزر: شهردار و اعضای شورای شهر چاف و چمخاله از پره های صیادی تپه، چاف و تازه آباد بازدید کردند.
بیشتر بخوانید:
بازدید معاون امور عمرانی استانداری از عملیات اجرایی مجتمع آبرسانی بداب شهرستان شفت