بازدید مدیریت شهری چاف و چمخاله از پره های صیادی
بازدید مدیریت شهری چاف و چمخاله از پره های صیادی
خزر: شهردار و اعضای شورای شهر چاف و چمخاله از پره های صیادی تپه، چاف و تازه آباد بازدید کردند.
بیشتر بخوانید:
هر کسی رئیس‌جمهور می‌شد، اوضاع سخت بود / نباید خودمان فشارهای ترامپ را بیشتر کنیم