بازدید میدانی شهردار  و رئیس شورای شهر لنگرود از محل پروژه بزرگ مرمت و بهسازی خیابان شهید چمران
بازدید میدانی شهردار  و رئیس شورای شهر لنگرود از محل پروژه بزرگ مرمت و بهسازی خیابان شهید چمران

بیشتر بخوانید:این ۱۱ نفر! کدامیک پیروز انتخابات شورای ششم خواهند شد؟

بیشتر بخوانید:
سینماهای گیلان ۱۱ روز تعطیل می شوند