بازسازی ذخائر دریای خزر با رهاسازی بچه ماهیان سفید
بازسازی ذخائر دریای خزر با رهاسازی بچه ماهیان سفید
خزر: برای حفظ ذخائر ماهیان استخوانی دریای خزر، رهاسازی بچه ماهیان سفید در رودخانه چمخاله لنگرود آغاز شد.

به گزارش خزرآنلاین، رئیس اداره شیلات شهرستان لنگرود گفت: در راستای برنامه‌های بازسازی ذخایر دریای خزر توسط شیلات استان عملیات اجرایی رهاسازی بچه ماهیان سفید استخوانی حاصل از تکثیر مصنوعی در مراکز تکثیر شیلاتی استان از جمله مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر ماهیان دریایی شادروان دکتر یوسفپور سیاهکل در دهانه رودخانه چمخاله آغاز شد.

ابوالقاسم حسندوست افزود : بر اساس مصوبه کمیته برنامه ریزی و بازسازی ذخایر شیلات استان مقرر شد بیش از ۱۵ میلیون قطعه بچه ماهی سفید در این رودخانه رها سازی شود.