با حکم دکتر فرید نجفی؛ سرپرست معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه گیلان منصوب شد
با حکم دکتر فرید نجفی؛ سرپرست معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه گیلان منصوب شد
خزر: طی حکمی از سوی دکتر فرید نجفی سرپرست دانشگاه گیلان، دکتر نرجس زمانی عضو هیأت علمی گروه اقتصاد و حسابداری به سمت سرپرست معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه گیلان منصوب شد.

به گزارش خزرآنلاین، شایان ذکر است پیش از این دکتر بهروز فتحی واجارگاه عضو هیات علمی گروه آمار عهده دار مسئولیت این معاونت بود.

روابط عمومی دانشگاه گیلان ضمن تقدیر از تلاش های دکتر فتحی، برای دکتر زمانی آرزوی موفقیت می نماید.