بحث سهمیه بندی نان مطرح نیست/ گندم به اندازه کافی در انبارها موجود است
بحث سهمیه بندی نان مطرح نیست/ گندم به اندازه کافی در انبارها موجود است
خزر: نماینده مردم تالش، ماسال و رضوانشهر در گفتگویی گفت: در اقلامی همچون گندم، نهاده های دامی و دارو، بر باقی ماندن ارز ترجیحی اصرار کرده و تاکید کردیم دولت سازوکار تزریق و تامین آن را به نحوی مشخص کند تا مردم مشکلی در تامین کالاهای اساسی نداشته باشند.

به گزارش خزرآنلاین، نماینده مردم تالش، ماسال و رضوانشهر در گفتگو با خبرنگار خزرآنلاین، با بیان اینکه ما در کمیسیون تلفیق در خصوص حذف ارز ترجیحی مقاومت کردیم، گفت: در اقلامی همچون گندم، نهاده های دامی و دارو، بر باقی ماندن ارز ترجیحی اصرار کرده و تاکید کردیم دولت سازوکار تزریق و تامین آن را به نحوی مشخص کند تا مردم مشکلی در تامین کالاهای اساسی نداشته باشند.

 وی افزود: در صحن هم به همین منوال عمل کردیم اما متاسفانه اخیرا مطلع شدیم که یک جلسه تعدیلی نسبت به این مصوبه صورت گرفته که این خود محل ایراد هست چون مطابق قانون، وظیفه قانونگذاری فقط با مجلس است و سایر نهادها وظایف خاص خودشان را دارند.

 محمدیاری با بیان اینکه گرانی های اخیر قابل قبول نیست، ادامه داد: باید مجلس تدبیری اندیشیده تا نظارتی را که قانونگذار وضع کرده، اعمال شود.

 وی با اشاره به مشکلات موجود در بخش معیشت مردم، افزود: در چنین شرایطی گران کردن نان به عنوان قوت غالب مردم یا برداشتن یارانه از نان، غیر قابل قبول است و قطعا در این خصوص اقداماتی صورت خواهد گرفت.

محمد یاری با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی به بهانه فسادآور بودن آن مطلوب نیست، گفت: ما اعتقاد داریم که میشود با نظارت جلوی فساد و دستهای الوده را گرفت و واسطه ها را حذف کرد و به همین منظور پرداخت الکترونیکی یارانه ها و برگشت همین مابه التفاوت ارز ترجیحی به سفره مردم را پیشنهاد کردیم و گفتیم که شما میتوانید از این طریق هم جلوی فساد را بگیرید و هم مستقیما پول و یا رایانه ای که در واقع تفاوت قیمت ارز ترجیحی و ارز آزاد است را بر سر سفره مردم برگردانید.

 وی در پایان گفت: بنده چیزی در مورد سهمیه بندی نان نشنیده ام و فکر هم نمیکنم چنین اتفاقی رخ دهد چون گندم به اندازه کافی در انبارها موجود است و اساسا نیازی به سهمیه بندی نیست.