بررسی کیفیت آب شرب شهرستان های شفت، صومعه سرا، فومن، رودسر و خمام
بررسی کیفیت آب شرب شهرستان های شفت، صومعه سرا، فومن، رودسر و خمام

به گزارش خزرآنلاین، مسائل مرتبط با کیفیت آب شرب شهرستان های شفت، صومعه سرا، فومن، رودسر و خمام در جلساتی با حضور مدیر مرکز پایش، سرپرست دفتر بهره برداری و توسعه تاسیسات تامین، تصفیه و خطوط انتقال شرکت آبفای گیلان و مدیران امور آبفای این شهرستان ها بررسی شد.  در این جلسات تصمیمات راهبردی جهت […]

به گزارش خزرآنلاین، مسائل مرتبط با کیفیت آب شرب شهرستان های شفت، صومعه سرا، فومن، رودسر و خمام در جلساتی با حضور مدیر مرکز پایش، سرپرست دفتر بهره برداری و توسعه تاسیسات تامین، تصفیه و خطوط انتقال شرکت آبفای گیلان و مدیران امور آبفای این شهرستان ها بررسی شد.

 در این جلسات تصمیمات راهبردی جهت بهبود وضعیت تاسیسات آبرسانی و ارتقای کیفیت آب شرب شهرستان های شفت، صومعه سرا، فومن، رودسر و خمام اتخاذ شد.

همچنین مصوبات و راهکارهای پیشنهادی در زمانبندی های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت به مدیران مناطق ابلاغ شد.