برگزاری جلسه تسریع و تسهیل فرآیندهای مدیریت پسماند در شرکت کودآلی
برگزاری جلسه تسریع و تسهیل فرآیندهای مدیریت پسماند در شرکت کودآلی
خزر: جلسه تسریع و تسهیل فرآیندهای مدیریت پسماند به ریاست سید امیر حسین علوی شهردار رشت برگزار شد.

به گزارش خزرآنلاین، در جلسه ای چهار ساعته که ظهر روز گذشته چهارشنبه ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۱ به ریاست سید امیر حسین علوی شهردار رشت و با حضور معاونین و مدیران شهرداری رشت برگزار شد، نسبت به تسریع و تسهیل فرآیندهای مدیریت پسماند تاکید شد.

برگزاری جلسه تسریع و تسهیل فرآیندهای مدیریت پسماند در شرکت کودآلی برگزاری جلسه تسریع و تسهیل فرآیندهای مدیریت پسماند در شرکت کودآلی برگزاری جلسه تسریع و تسهیل فرآیندهای مدیریت پسماند در شرکت کودآلی برگزاری جلسه تسریع و تسهیل فرآیندهای مدیریت پسماند در شرکت کودآلی برگزاری جلسه تسریع و تسهیل فرآیندهای مدیریت پسماند در شرکت کودآلی برگزاری جلسه تسریع و تسهیل فرآیندهای مدیریت پسماند در شرکت کودآلی