برگزاری مراسم تجلیل از آزادگان شهرداری رشت
برگزاری مراسم تجلیل از آزادگان شهرداری رشت
خزر: سید مجتبی خدمت بین دانا سرپرست شهرداری رشت امروز یکشنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۱ در مراسم تجلیل از آزادگان شهرداری رشت، اظهار داشت: به همه پرسنل آزاده و ایثارگر شهرداری رشت که در تمام این سالها با جان و دل خدمت کردند، این روز را تبریک عرض میکنم.

 

برگزاری مراسم تجلیل از آزادگان شهرداری رشت

برگزاری مراسم تجلیل از آزادگان شهرداری رشت
 
برگزاری مراسم تجلیل از آزادگان شهرداری رشت
 
برگزاری مراسم تجلیل از آزادگان شهرداری رشت 
برگزاری مراسم تجلیل از آزادگان شهرداری رشت 
برگزاری مراسم تجلیل از آزادگان شهرداری رشت 
برگزاری مراسم تجلیل از آزادگان شهرداری رشت 
برگزاری مراسم تجلیل از آزادگان شهرداری رشت 
برگزاری مراسم تجلیل از آزادگان شهرداری رشت 
 برگزاری مراسم تجلیل از آزادگان شهرداری رشت
 
برگزاری مراسم تجلیل از آزادگان شهرداری رشت