از خواهر مجید عزیزی تا داماد هادی رمضانی!
از خواهر مجید عزیزی تا داماد هادی رمضانی!
خزر: واکنش مجید عزیزی اما به این انتصابات جالب است. وی مدعی است در اخبار گذشته چندین انتصاب با هم و در قالب یک خبر منتشر می‌ شده اما خبر انتصاب خواهرش علیرغم تمام سوابقی که در شهرداری داشته، به تنهایی و همراه با عکس اهدای حکم از طرف شهردار، منتشر شده که شائبه هایی را برای شهروندان به وجود آوره است.

به گزارش خزرآنلاین، طرح سوال از علوی با ۹ امضا از مجموع ۱۱ امضای اعضای شورا اعلام وصول شد تا علوی قانونا مجاب شود به سوالات اعضای شورا پاسخ دهد. پاسخ هایی که اگر برای شورانشینان قانع کننده نباشد، شهردار را در سراشیبی استیضاح قرار خواهد داد.

 اگرچه مدت زمان کم حضور علوی در راس شهرداری رشت، احتمالا به کمک او آمده و مانع از استیضاح و برکناری اش خواهد شد اما شاید در تاریخ شهرداری رشت، این سرعت در طرح سوال کم نظیر باشد.

 علوی در حالی در سراشیبی استیضاح قرار گرفته که مدتی قبل برای بستگان سه عضو شورا احکامی را صادر کرده است. انتصاب داوود نوری هریس از بستگان مهدی نوری هریس به عنوان مدیرخدمات شهری منطقه ۲، لیلا عزیزی، خواهر مجید عزیزی به عنوان مشاور شهردار در امور بانوان و رامین صالحی، داماد هادی رمضانی به عنوان معاون خدمات شهری منطقه ۳

 واکنش مجید عزیزی اما به این انتصابات جالب است. وی مدعی است در اخبار گذشته چندین انتصاب با هم و در قالب یک خبر منتشر می‌ شده اما خبر انتصاب خواهرش علیرغم تمام سوابقی که در شهرداری داشته، به تنهایی و همراه با عکس اهدای حکم از طرف شهردار، منتشر شده که شائبه هایی را برای شهروندان به وجود آوره است.

 جالب آنکه به همان اندازه که انتصاب خواهر مجید عزیزی با عکس و به صورت تک خبر منتشر می شود، خبر انتصاب داماد هادی رمضانی به همراه خبر چندین انتصاب دیگر منتشر می گردد تا نگاه ها فقط معطوف به این انتصاب نشود!

 اگرچه ممکن است تمام این ها کاملا اتفاقی باشد، اما باید به این موضوع هم توجه داشت که نحوه انتشار اخبار، تابع احکام صادره از سوی شهردار رشت است. یعنی وقتی شهردار رشت حکم انتصاب داماد هادی رمضانی را با سایر انتصابات در یک برهه زمانی مشابه صادر می کند، خبر این انتصاب هم با سایر انتصابات منتشر می شود و وقتی هم که شهردار رشت حکم انتصاب خواهر عضو شورا را به صورت جداگانه صادر می کند، خبر این انتصاب هم ناچارا به صورت تک خبر و با عکس اهدای حکم منتشر می شود.

 این انتصابات ممکن است این پیام را به اذهان عمومی مخابره کند که شهردار رشت زیر بار فشار شدید اعضای شورا برای انتصاب بستگان آن هاست و اساسا علت طرح سوال از شهردار رشت و استیضاح احتمالی وی هم، همین ایستادگی در برابر درخواست های اعضای شورا بوده است!

این در حالی است که حتی پس از انتصاب یکی از بستگان نوری هریس، تغییری در میزان و شدت انتقادات وی از شهردار رشت رخ نداده و لذا نمی توان علت انتقادات نوری هریس از عملکرد شهردار رشت را حداقل در این مورد، به درخواست انتصاب بستگانش تقلیل داد. از سوی دیگر مجید عزیزی هم در اظهارات خود با بیان اینکه هیچ دخالتی در انتصاب خواهرش نداشته و حتی به علت عضویتش در شورا با این موضوع مخالف هم بوده اما خود شهردار اصرار به این انتصاب داشته، تلاش نافرجامی دارد تا دامن خود را از هرگونه سفارش و فشار به شهردار رشت برای انتصاب نزدیکانش، پاک کند اگرچه به علت سابقه بد سایر مسئولین، این تلاش ها برای تغییر افکار عمومی معمولا با شکست مواجه می شود.

 در هر حال بد نیست به قضیه انتصاب بستگان اعضای شورا از زاویه دیگری نگاه شده و این سوال طرح شود که آیا این انتصابات واقعا بدون رضایت و خواسته شورانشینان بوده است؟ انتصاباتی که یکی از معدود نتایجش را باید خواسته یا ناخواسته القای شائبه فشار اعضای شورا بر شهردار رشت دانست.

 القای این شائبه، ممکن است از علوی در نزد افکار عمومی، شخصیتی قهرمان گونه بسازد که حاضر به تسلیم در برابر درخواست های غیرقانونی اعضای شورا نبوده و همین هم سرانجام منجر به استیضاح و برکناری اش شده است!

خلق چنین شخصیتی در اذهان عمومی برای جوانی همچون علوی، امتیازی ویژه و فرصتی بی نظیر خواهد بود.