شهردار لاهیجان خبر داد: بهسازی و نوسازی مبلمان کوچه برق لاهیجان آغاز شد
شهردار لاهیجان خبر داد: بهسازی و نوسازی مبلمان کوچه برق لاهیجان آغاز شد
خزر: شهردار لاهیجان از آغاز بهسازی و نوسازی مبلمان کوچه برق خبر داد و گفت: مبلمان قدیمی هم پس از جمع آوری دوباره نوسازی شده و در دیگر نقاط مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

به گزارش خزرآنلاین،  شهردار لاهیجان از آغاز بهسازی و نوسازی مبلمان کوچه برق خبر داد.

رضا زنده دل در گفت وگویی افزود: به منظور زیباسازی منظر شهری در نظر داریم مبلمان نقاط مختلف شهر را بهسازی و نوسازی کنیم.

وی اضافه کرد: مبلمان قدیمی هم پس از جمع آوری دوباره نوسازی شده و در دیگر نقاط مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

شهردار لاهیجان خبر داد: بهسازی و نوسازی مبلمان کوچه برق لاهیجان آغاز شد

بهسازی و نوسازی