ویژه برنامه عملیات پاکسازی محله دیانتی با مشارکت سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت
ویژه برنامه عملیات پاکسازی محله دیانتی با مشارکت سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت

             بیشتر بخوانید:طرح اولین مرحله تزریق واکسیناسیون کوید۱۹ در آسایشگاه سالمندان رشت

            

بیشتر بخوانید:
همزمان با روز ۷ مهر ، نشست تقدیر از پرسنل فداکار و جان برکف آتش نشانی لنگرود