به همت سازمان سیما،منظر وفضای سبز شهری شهرداری رشت صورت گرفت؛ رنگ و بوی یلدایی رشت
به همت سازمان سیما،منظر وفضای سبز شهری شهرداری رشت صورت گرفت؛ رنگ و بوی یلدایی رشت
خزر: رنگ و بوی یلدایی رشت؛ به همت سازمان سیما،منظر وفضای سبز شهری شهرداری رشت صورت گرفت.

بیشتر بخوانید:
حجت‌الاسلام عباس احمدی ادیب به ملکوت اعلی پیوست