به پاس زحماتی که دیده نمی شوند!
به پاس زحماتی که دیده نمی شوند!
خزر: احمدی اگر در این راه تنها بماند، با اولین بارش زمستانی در محکمه ناعادلانه افکار عمومی، متهم به اهمال کاری خواهد شد.

به گزارش خزرآنلاین، مدت هاست که واژه «شهردار رشت» در منظر افکار عمومی یادآور منصبی پر زرق و برق و تجملی است. پشت میز نشینی و دستور به کارمندان زیر دست هم جز جدایی ناپذیر از این تصور است. اوج تداعی اش هم وقتی بود که خبر رهن ۹۰۰ میلیونی منزل برای شهردار وقت رشت در رسانه ها منتشر شد. 

با این حال، انعکاس اقدامات احمدی در همین مدت کوتاه حضورش بر راس شهرداری رشت، می تواند خدشه ای بر این تصور قدیمی وارد کند. احمدی بر خلاف اسلاف پیشین خود، ترجیح می دهد به جای تفویض اختیارات اجرایی به زیردستان،  شخصا بر روند امور نظارت کند. شاهد این ادعا تصاویری است که از حضور بی تکلف شهردار رشت در شب های سرد و روزهای بارانی ضبط دوربین ها گردیده. 

بی تردید حالا که شهرداری رشت در آرامشی نسبی به سر می برد، خبری از انتصابات هیجانی نیست و حداقل در ظاهر، کشمکش اعضای شورا با یکدیگر و البته با شهردار، به پایین ترین حد خود رسیده است، اقناع افکار عمومی و نمایش واقعی تلاش های صورت گرفته توسط شهردار رشت، بسیار مهم است.

زمستان سختی در پیش است. با تجهیزات قدیمی و ناکارآمد و البته جیب خالی نمی توان به جنگ زمستان رفت. افکار عمومی با شروع نخستین بارش ها و انسداد معابر، به طرز بی رحمانه ای انگشت اتهام را به سمت احمدی نشانه خواهد رفت. شهردار رشت تمام این ها را می داند و اگرچه سعی می کند تا از فرصت باقیمانده نهایت بهره را ببرد اما اقداماتش باید برای افکار عمومی تبیین شود. احمدی اگر در این راه تنها بماند، با اولین بارش زمستانی در محکمه ناعادلانه افکار عمومی، متهم به اهمال کاری خواهد شد. انعکاس تلاش های احمدی، نه تنها سنگی است که بر شیشه تصورات تجمل گرایانه حول محور شهردار کوبیده می شود بلکه نوعی مقدمه سازی افکار عمومی برای روزهای سخت پیش رو خواهد بود.

به پاس زحماتی که دیده نمی شوند! به پاس زحماتی که دیده نمی شوند! به پاس زحماتی که دیده نمی شوند! به پاس زحماتی که دیده نمی شوند! به پاس زحماتی که دیده نمی شوند! به پاس زحماتی که دیده نمی شوند!